Grafikens Hus Gripsholms Kungsladugård
647 31 Mariefred
Tel. 0159-231 60
Utställningen pågår26 april - 24 augusti

Öppet dagligen 11.00 - 17.00
Hitta hit Google Maps-karta
English
Vito Acconci, John Baldessari, Iain Baxter, Robert Bechtle, John Cage, Pia Fries, Anish Kapoor, Per Kirkeby, Tom Marioni,
Dorothy Napangardi, Jockum Nordström, Laura Owens, Judy Pfaff, Ed Ruscha, Pat Steir

 
Vito Acconci f. 1940
USA
20 Foot Ladder for Any Size Wall, 1979–81 (detail)
© Vito Acconci & Crown Point Press
20 Foot Ladder for Any Size Wall, 1979–81
Photoetching on eight sheets of paper, printed in grey, 620 x 110 cm
2 Wings for Wall and Person, 1979-81
Photoetching on 12 sheets of paper, printed in pink, 135 x 681 cm

Vito Acconci har genom hela sin karriär systematiskt utforskat och problematiserat relationen mellan det privata och det offentliga. Under 1970-talet uppmärksammades han för sina banbrytande och provokativa performance-, film- och videoverk. I slutet av 1980-talet startade han Acconci Studio, ett konst- och arkitekturkontor som idag huvudsakligen arbetar med större offentliga uppdrag i gränslandet mellan konst, arkitektur och landskapsdesign.
Vito Acconci är professor vid Brooklyn College, New York

I Vito Acconcis två verk från Crown Point Press i denna utställning har både betraktarens fysiska närvaro och utställningsrummets arkitektur integrerats i konstverkens anatomi.

Vito Acconci bor och arbetar i New York.

 

 
John Baldessari f. 1931
USA
Six Colorful Gags (male), 1991
© Vito Acconci & Crown Point Press
Six Colorful Gags (male), 1991
Photogravure with color aquatint and spit bite aquatint,
120 x 137,5 cm
Person with Conscience (green)/Animals Quiescent, 1991
Photogravure with color aquatint and spit bite aquatint,
120 x 137,5 cm
Hand and Chin (with entwined hands), 1991
Photogravure with color spit bite aquatint, 84 x 56 cm

I sina målningar, grafiska tryck och fotografier utforskar John Baldessari relationer mellan ord, text, bild och logik och utmanar betraktarens förutfattade meningar och förväntningar. Parallellt med en omfattande internationell utställningsverksamhet har John Baldessari fram till nyligen kontinuerligt undervisat, bl.a. vid California Institute of the Arts och University of California Los Angeles. Han har varit en viktig mentor för flera generationer av framträdande konstnärer från Kalifornien. Kännetecknande för John Baldessaris konst är ett filosofiskt allvar som döljer sig bakom en radikal estetik och en torr humor. Eller möjligen är det tvärtom.

John Baldessari bor och arbetar i Santa Monica.

 

 
Iain Baxter f. 1936
England
Reflected San Francisco Beauty Spots – Buddha in Golden Gate Park, 1979
© Iain Baxter & Crown Point Press
Reflected San Francisco Beauty Spots – Buddha in
Golden Gate Park, 1979
Photoetching with color aquatint, 89 x 76,5 cm
Reflected San Francisco Beauty Spots – Pyramid Building, 1979
Photoetching with color aquatint, 89 x 76,5 cm

Iain Baxter har en bakgrund inom biologi och zoologi. Hans konstnärliga verksamhet är influerad av både vetenskapsteori och österländsk filosofi. 1965 startade Iain Baxter N.E. Thing Co. Ltd, (Vadsomhelst AB), ett bolag vars syfte var att undersöka möjligheter till alternativa produktionsformer för konstnärlig verksamhet. Iain Baxter räknas som en av förgrundsgestalterna för den konceptuella konsten i Kanada och han är professor vid University of Windsor, School of Visual Arts. I serien Reflected San Francisco Beauty Spots ser vi en bild som innehåller bilden av en spegel som i sin tur visar spegelbilden av utvalda platser i San Francisco. En bild av en bild av en bild i betraktarens öga.

Iain Baxter bor och arbetar i Kanada.

 

 
Robert Bechtle f. 1932
USA
Mississippi Street Intersection, 2007
© Robert Bechtle & Crown Point Press
Sunset Intersection, 1983
Color soft ground etching in three panels on one sheet of paper,
82 x 152 cm
Mississippi Street Intersection, 2007
Color soft ground etching with aquatint, 66 x 82 cm

Robert Bechtle har bott och arbetat hela sitt liv i San Francisco Bay Area och hämtar sina motiv från sin omedelbara omgivning med San Franciscos karakteristiska arkitektur, branta backar och parkerade bilar som ämnen för sina studier. Robert Bechtle intresserar sig för vår perception i relation till de varierande tidsbegrepp som olika bildmedia representerar. Han framställer sina målningar och grafiska tryck som långsamma och eftertänksamma reflektioner över fotografiska förlagor. Robert Bechtle har undervisat vid San Francisco State University och har kontinuerligt arbetat med Crown Point Press sedan 1967.

Robert Bechtle bor och arbetar i San Francisco.

 

John Cage 1912-1992
USA
Eninka #35, 1986
© John Cage & Crown Point Press
The Missing Stone, 1989
Spit bite aquatint with sugar lift aquatint on smoked paper,
137,5 x 104,5 cm
Eninka nr. 28, 35, 37, 42. 1986
Smoked paper monotypes with branding on Gampi chine collé,
62,5 x 47 cm

John Cage är huvudsakligen känd som en av 1900-talets mest betydande amerikanska kompositörer. Han arbetade även under större delen av sitt liv med måleri, teckning och grafik. Hans konstnärliga verksamhet är influerad av både indisk filosofi och zenbuddhism som han studerade på 1940-talet. Cage uppfann komplexa arbetsmetoder för att undvika att hans ego skulle blanda sig i den skapande processen. Både som kompositör och konstnär var han angelägen om att skärpa sina egna, och förhoppningsvis också publikens, sinnen för att därigenom bli mer uppmärksam på världen runt omkring och det vardagliga livets konstanta flöde. Med John Cages egna ord: ”Konsten är överallt, det är bara seendet som upphör då och då.” Från 1978 och fram till sin död 1992 arbetade John Cage nästan årligen hos Crown Point Press.

 

Pia Fries 1955
Schweiz
Sulk, 2007.
© Pia Fries & Crown Point Press
Falc, 2007
Color soap ground and spit bite aquatints with photogravure and roulette, 88 x 65 cm
Pliss, 2007
Color soap ground and spit bite aquatints with photogravure and roulette, 88 x 65 cm
Sulk, 2007
Color soap ground and spit bite aquatints with photogravure,
soft ground etching and roulette, 88 x 65 cm
Pia Fries studerade på 1980-talet vid konstakademin i Düsseldorf hos Gerhard Richter. Hennes arbeten förhåller sig till måleriets långa tradition av abstraktion och kolorism med en blandning av lika delar kritisk distans och djup insikt om denna tradition. Hon arbetar med ett starkt personligt formspråk som vid första anblicken tycks bestå av expressiva måleriska gester men som vid en närmare granskning framträder som genomarbetade och precist artikulerade visuella påståenden. Pia Fries första serie etsningar från Crown Point Press framstår som förunderliga och lockande kartor över ännu inte upptäckta världar.

Pia Fries bor och arbetar i Düsseldorf.

 

 
Anish Kapoor f. 1954
Indien
Mother of Light, 1991
© Anish Kapoor & Crown Point Press
Mother of Light, 1991
Spit bite aquatint, 135 x 110 cm

Den engelsk/indiska konstnären Anish Kapoor är huvudsakligen känd för sina monumentala arkitektoniska och platsspecifika skulpturer som utmanar gränserna för vår rumsliga perceptionsförmåga. Anish Kapoors verk har en unik förmåga att initialt förföra betraktaren med skönheten som lockbete för att i nästa stund framkalla den oroande känsla man får av att plötsligt inte alls veta vad det är man ser – en upplevelse som kan beskrivas som en metafysisk svindel. Mother of Light är en av tjugotre etsningar Anish Kapoor gjorde hos Crown Point Press mellan 1988 och 1991.

Anish Kapoor bor och arbetar i England.

 

 
Per Kirkeby f. 1938
Danmark
Thoughts in the Sun, 1993
© Per Kirkeby & Crown Point Press
Thoughts in the Sun, 1993
Color sugar lift aquatint with aquatint and drypoint, partly
printed in relief, 77 x 106,5 cm
Olive Thoughts, 1993
Color soap ground aquatint with hard ground etching, drypoint
and aquatint, 77 x 106,5 cm

Per Kirkeby var ung geologistudent när han 1962 anslöt sig till den legendariska experimenterade konstskolan Eksskolen i Köpenhamn med bl.a. Joseph Beuys, Poul Gernes och Bjørn Nørgaard. Intresset för geologi har spelat en central roll genom hela Per Kirkebys produktiva konstnärskap som omfattar måleri, skulptur, teckning, grafik, film och offentliga konstnärliga gestaltningar. Per Kirkeby är även verksam som författare och har varit professor vid konstakademin i Karlsruhe och Frankfurter Stedschule. Under en intensiv arbetsvecka hos Crown Point Press 1993 utförde Per Kirkeby en serie om 18 små svartvita etsningar och fyra stora färgetsningar.

Per Kirkeby bor och arbetar i Danmark.

 

 
Tom Marioni f. 1937
USA
Drawing a line as far as I can reach (second version) 1996
© Tom Marioni & Crown Point Press
Walking drawing (Drypoint) 2006
Color drypoint with flat bite etching printed on two sheets
of paper, 90 x 205 cm
Drawing a line as far as I can reach (second version) 1996
Hard ground etching with plate tarnish printed in umber
and black, 196 x 48,5 cm
Process landscape 1992
Color monotype, 127 x 102 cm

Tom Marioni är en skulptör som arbetar konceptuellt med skulptur, teckning, grafik, installation och performance. Hans omfattande konstnärliga produktion är inspirerad av asiatisk kultur och filosofi och den konceptuella tradition inom den västerländska konsten som initierades av Marcel Duchamp. 1970 startade Tom Marioni The Museum of Conceptual Art (MOCA) i San Francisco som fram till 1984 var en av USA:s viktigaste alternativa konstarenor. Han har arbetat med Crown Point Press sedan 1974 som konstnär, curator och författare. Tom Marioni använder koppargrafikens material som både redskap och resultat i sina processorienterade performanceverk där det färdiga trycket är en saklig och poetisk redovisning av den konstnärliga handlingen.

Tom Marioni bor och arbetar i San Francisco.

 

 
Dorothy Napangardi f. 1956
Australien
Kana-Kurlangu Jukurrpa (Digging Stick Dreaming), 2004
© Dorothy Napangardi & Crown Point Press
Kana-Kurlangu Jukurrpa (Digging Stick Dreaming), 2004
Color aquatint with sugar lift aquatint, 79 x 63 cm
Karntakurangu Jukurrpa (Women’s Dreaming 1), 2004
Color soap ground and sugar lift aquatints, 79 x 63 cm
Mina Mina Country, 2004
Color sugar lift aquatint, 79 x 63 cm

Dorothy Napangardi kommer från Mina Mina i centrala Australien. Hon är en av omkring 3000 Aboriginer som talar Warlpirispråket. Hon arbetar i en mångtusenårig konstnärlig tradition där begreppet ”Jukurrpa” – som hjälpligt kan översättas med ”drömmande” – är en identitets- och kulturbärande kunskap som förs vidare från generation till generation, bl.a. genom ceremonier och måleri. Dorothy Napangardis konst är således abstrakt endast för icke initierade blickar. Hennes enastående etsningar bekräftar att konstnärlig kvalitet överskrider alla geografiska, kulturella och kronologiska gränser.

Dorothy Napangardi bor och arbetar i Australien.

 

 
Jockum Nordström f. 1963
Sverige
Lick My Hand, 2008
© Jockum Nordström & Crown Point Press
Back to the Land 2008
Color spit bite and sugar lift aquatint with soft ground etching,
66 x 122,5 cm
House and Bugs 2008
Color spit bite and sugar lift aquatints with soft ground etching,
57,5 x 80,5 cm
Lick My Hand 2008
Color spit bite and sugar lift aquatints with aquatint and soft
ground etching, 49 x 67 cm

Etsning var ett oprövat medium för Jockum Nordström när han i december 2007 gästade Crown Point Press stora kombinerade ateljé och verkstad i centrala San Francisco. Det nya mediet visade sig passa väl till hans konstnärliga arbetsmetod och som i ett nutida alkemiskt laboratorium växte bilderna fram i mötet mellan idéer, kemiska vätskor och blänkande kopparplåt. Etsningarna är en unik syntes av hans teckningars precision, collagets öppna bildrum och måleriets organiska färgskalor. Jockum Nordström är den första svenska konstnär som bjudits in till Crown Point Press genom ett samarbete med Grafikens Hus och The Barbro Osher Pro Suecia Foundation.

Jockum Nordström bor och arbetar i Sverige.

 

 
Laura Owens f. 1970
USA
Untitled (LO 270), 2004
© Laura Owens & Crown Point Press
Untitled (LO 270) 2004
Color spit bite and soap ground aquatints with aquatint and
soft ground etching, 84 x 71,5 cm
Untitled (LO 271) 2004
Color spit bite aquatint with aquatint and soft ground etching,
84 x 71,5 cm
Untitled (LO 273) 2004
Spit bite aquatint with soft ground etching and drypoint
printed in blue, 57,5 x 44,5 cm

Laura Owens är en av USA:s mest uppmärksammade unga konstnärer inom det figurativa måleri som åter har intagit konstscenen under det tidiga 2000-talet. Owens tillhör en postteoretisk generation konstnärer och har sagt att hon genomför sitt arbete ”på ett sakligt och opersonligt sätt, för att frigöra sig från måleriets högtidliga och exklusiva tradition”. Laura Owens avslutade sina studier vid California Institute of the Arts 1994 och har redan en omfattande utställningsverksamhet bakom sig med separatutställningar på bl.a. Museum of Contemporary Art, Los Angeles och Kunsthalle Zürich.

Laura Owens bor och arbetar i Los Angeles.

 

 
Judy Pfaff f. 1946
USA
Half a Dozen of the Other
© Judy Pfaff & Crown Point Press
Half a Dozen of the Other – De Lumia e Obra 1991
Color aquatint with spit bite and sugar lift aquatints and soft
ground etching, 109,5 x 129 cm
Half a Dozen of the Other – Del Fumio e Polvera 1991
Color drypoint with spit bite and sugar lift aquatints and relief
printing, 109,5 x 129 cm

Judy Pfaff är en av installationskonstens pionjärer. Hennes karakteristiska skulpturala installationer sprider ut sig rumsligt som monumentala tredimensionella teckningar, bestående av oöverskådliga ansamlingar av disparata material och former.Judy Pfaffs två etsningar i denna utställning är omsorgsfullt organiserade mikrokosmos av abstrakta former, rörelser och strukturer som balanserar mellan kaos och ordning.Etsningarnas titlar refererar till Leonardo da Vincis meditationer över naturens fenomen. Judy Pfaff är professor vid Bard College, New York.

Judy Pfaff bor och arbetar i New York.

 

 
Ed Ruscha f. 1937
USA
Public Market, 2006
© Ed Ruscha & Crown Point Press
L.A.S.F. #1 2003
Color soft ground etching, 95,5 x 77,5 cm
L.A.S.F. #2 2003
Color Soft ground etching, 95,5 x 77,5 cm
City Space 2006
Color aquatint with sugar lift flat bite and hard ground etching,
76 x 63,5 cm
Your Space #2 2006.
Color aquatint with sugar lift flat bite and hard ground etching,
76 x 63,5 cm
Your Space Gravure 2006
Photogravure with color aquatint, hard ground etching and
gampi paper chine collé, 76 x 63,5 cm
Public Market 2006
Sugar lift flat bite with hard ground etching on gampi paper
chine collé, 65,5 x 74 cm

Ed Ruscha är nog den konstnär som tydligast artikulerat den visuella kultur som är så karakteristisk för södra Kalifornien och Los Angeles. En kultur baserad på att livet till stora delar upplevs inifrån en bil på motorvägarnas artärliknande nätverk. Urban sprawl, reklamskyltar, bensinstationer, köpcentra och palmer under en evigt blå himmel. Förenklade och snabba visuella budskap överallt – hastigheten har här blivit en del av språkets syntax. Ed Ruscha räknas som en av den amerikanska popkonstens centralgestalter. Han har arbetat med Crown Point Press sedan 1982.

Ed Ruscha bor och arbetar i Los Angeles.

 

 
Pat Steir f. 1940
USA
Alphabet: Primary, 2007
© Pat Steir & Crown Point Press
Alphabet: Primary 2007.
Color soap ground and sugar lift aquatints with hard ground etching, 72,5 x 134 cm
Alphabet: Secondary 2007
Color soap ground sugar lift and spit bite aquatints with drypoint, 82,5 x 134 cm
Alphabet: Grisille 2007.
Color spit bite aquatint with aquatint, 82,5 x 134 cm

Pat Steirs konstnärliga arbetsprocess påminner om vetenskaplig grundforskning. En kärnfråga inom all seriös forskning är: ”Vad händer om man gör så här?” Och svaret är aldrig på förhand givet, varken inom vetenskapen eller konsten. Några av Pat Steirs arbetsredskap i Crown Point Press ateljé: penslar, gravitation, syror, meditation, kopparplåt, aktion. Pat Steir är hedersdoktor vid Pratt Institute, New York. Hon har sedan 1977 kontinuerligt arbetat med Crown Point Press.

Pat Steir bor och arbetar i New York.