Grafikens Hus Gripsholms Kungsladugård
647 31 Mariefred
Tel. 0159-231 60
Utställningen pågår26 april - 24 augusti

Öppet dagligen 11.00 - 17.00
Hitta hit Google Maps-karta
English
CONCEPTS, CHEMISTRY & COPPER presenterar ett urval verk från Crown Point Press editioner från 1979–2008. Utställningen visar på ett brett spektrum av samtidskonstens olika strategier, från 1970-talets radikala konceptuella strömningar till dagens heterogena konstnärliga topografi.

Den konceptuella konsten som växte fram under 1970-talet tog avstånd från traditionella konstnärsroller och från kravet att som konstnär begränsa sig till en stil,teknik eller ett material. Man lyfte istället fram filosofiska, språkliga och kognitiva aspekter av konstnärligt skapande.

Kathan Brown, Founding Director, insåg tidigt att ett konceptuellt förhållningssätt till konstnärlig produktion överensstämde väl med Crown Point Press ambition att utforska och utveckla koppargrafikens möjligheter.

Konstnärerna som genom åren samarbetat med Crown Point Press har alla blivit utvalda för sina konstnärliga meriter, oberoende av vilka media de arbetar med. Exempelvis hade John Cage inga tidigare erfarenheter av etsningar när han första gången kom till Crown Point Press 1978. Med sitt öppna och innovativa förhållningssätt kom han att utmana alla konventioner om vad grafik är och Cage blev en nästan årligen återkommande gäst hos Crown Point Press fram till sin död 1992.

Samtliga konstnärer i utställningen CONCEPTS, CHEMISTRY & COPPER har var och en på sitt sätt använt Crown Point Press som ett laboratorium för konstnärliga experiment som både fördjupat kunskaperna om och utvidgat gränserna för den grafiska samtidskonsten. Kännetecknande för Crown Point Press editioner är en kompromisslös konstnärlig integritet, kombinerad med en enastående hantverksmässig fulländning.

CONCEPTS, CHEMISTRY & COPPER omfattar ett 40-tal verk av 15 konstnärers editioner från Crown Point Press. Utställningen ger en unik inblick i den rika mångfald av konstnärliga strategier som ryms inom begreppet samtidskonst, utkristalliserade genom koppargrafikens tidlösa alkemiska processer.

Anders Krüger, curator